Kończąc liceum uzyskasz wykształcenie średnie ogólne i otrzymasz świadectwo, które otworzy drogę do dalszej edukacji w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Będziesz mógł znaleźć pracę, awansować lub poszukać lepszego stanowiska.
Ucząc się w naszej szkole pogodzisz bez problemu pracę zawodową z nauką.
 

Nauka dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum trwa trzy lata. Abslowenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej, a nauka trwa dwa lata.

 

Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie
po gimnazjum lub szkole podstawowej (8 klasowej)
6 semestrów nauki
 
Przedmioty ogólnokształcące:
język polski
język angielski
historia
WOS
matematyka
biologia
geografia
fizyka i astronomia
chemia
informatyka
podstawy przedsiębiorczości
historia i społeczeństwo
Liceum Ogólnokształcące - 2 letnie
po szkole zawodowej
4 semestry nauki
Przedmioty ogólnokształcące:
język polski
język angielski
historia
WOS
matematyka
biologia
geografia
fizyka i astronomia
chemia
informatyka
historia i społeczeństwo
 
Wymagane dokumenty:
kwestionariusz, (Masz problem z otworzeniem tego dokumentu? Pobierz acrobat readera)
- świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjum, zawodowej,
- umowa i kwestionariusz osobowy
- ksero dowodu osobistego,
- zaświadczenie lekarskie (u lekarza rodzinnego),
- 3 fotografie.

Skorzystaj z okazji i uzupełnij wykształcenie.
Szczegółowe informacje w sekretariacie. ZAPRASZAMY!!!

Jak kształcimy?

  • Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej
  • Po ukończeniu nauki w szkole słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
  • W każdym semestrze realizowane są rozszerzone programy nauczania – złożone z dodatkowych 2-4 przedmiotów

Copyright © 2016 Wszechnica. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony