O szkole

Kończąc liceum uzyskasz wykształcenie średnie ogólne i otrzymasz świadectwo, które otworzy drogę do dalszej edukacji w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Będziesz mógł znaleźć pracę, awansować lub poszukać lepszego stanowiska.
Ucząc się w naszej szkole pogodzisz bez problemu pracę zawodową z nauką.

Nauka dla absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum trwa trzy lata. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej, a nauka trwa dwa lata.

 

Liceum Ogólnokształcące - 3 lub 4 letnie
po gimnazjum lub szkole podstawowej (8 klasowej)
6 lub 8 semestrów nauki

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • WOS
 • matematyka
 • biologia
 • geografia
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości
 • historia i społeczeństwo

 

Liceum Ogólnokształcące - 2 letnie
po szkole zawodowej
4 semesty nauki

Przedmioty ogólnokształcące:

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • WOS
 • matematyka
 • biologia
 • geografia
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • historia i społeczeństwo

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz, (Masz problem z otworzeniem tego dokumentu? Pobierz acrobat readera)
 • świadectwo ukończenia szkoły: podstawowej, gimnazjum, zawodowej,
 • umowa i kwestionariusz osobowy
 • ksero dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie (u lekarza rodzinnego),
 • 3 fotografie.

Skorzystaj z okazji i uzupełnij wykształcenie.
Szczegółowe informacje w sekretariacie. ZAPRASZAMY!!!

Jak kształcimy?

 • Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej
 • Po ukończeniu nauki w szkole słuchacze mogą przystąpić do egzaminu maturalnego
 • W każdym semestrze realizowane są rozszerzone programy nauczania – złożone z dodatkowych 2-4 przedmiotów
© 2018 Wszechnica.

Please publish modules in offcanvas position.